Діяльність заповідника

Основні завдання, види та цілі діяльності заповідника.

Державний історико-меморіальний Лук”янівський заповідник створено згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.1994 №447 «Про оголошення комплексу пам’яток історії та культури Лук’янівського цивільного кладовища в м. Києві Державним Лук”янівським  історико-меморіальним заповідником».

Заповідник створено на базі комплексу пам’яток історії та культури Лук’янівського цивільного кладовища, які знаходяться на державному обліку з метою їх збереження, реставрації, створення та відтворення;є науково-культурною організацією і підпорядковується Департаменту житлово-комунальної інфраструктури.

Майно заповідника належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Заповідник є юридичною особою, має самостійний баланс, самостійний кошторис, розрахунковий та поточні рахунки у т.ч. валютний, у банках України, круглу печатку із своєю назвою, бланки та інші реквізити.

Методичне керівництво справою охорони, реставрації та використання пам’яток історії та культури, які входять до складу заповідника, здійснюється Міністерством культури України, Національною Академією наук України, управлінням охорони пам’яток історії, культури та історичного середовища Київської міської державної адміністрації та радою заповідника.

Юридична адреса: Україна, м. Київ – 112, вул. Дорогожицька ,7.

Метою діяльності заповідника є забезпечення постійного збереження в недоторканості  пам’яток історії та культури, проведення наукових досліджень, реставрації намогильних споруд.

Напрямками діяльності заповідника є:

 • забезпечення режиму охорони пам’яток історії та культури;
 • реставрація надгробків історичних поховань;
 • забезпечення збереження поховань в заповіднику;
 • проведення господарських робіт, пов’язаних із збереженням пам’яток та робіт щодо їх впорядкування;
 • забезпечення державного обліку і паспортизації пам’яток;
 • залучення спеціальних організацій для проведення реставрації намогильних споруд;
 • створення у встановленому порядку майстерень, лабораторій, інших підрозділів спеціального призначення відповідного до напрямків робіт заповідника;
 • планування і організація робіт з реставрації, консервації, ремонту намогильних споруд, розгляд проектно-кошторисної та науково-дослідної документації на всі робіт щодо діяльності заповідника;
 • підготовка матеріалів та передачі їх до відповідних організацій про притягнення до відповідальності за порушення чинного законодавства;
 • пропаганда пам’яток історії та культури (екскурсії, лекції, організація виставок, вечорів пам’яті тощо);
 • видання і реалізація друкованої продукції: путівників, карт-схем, фото надгробків тощо);
 • видання та реалізація друкованої продукції: путівників, карт-схем, фото надгробків тощо;
 • здійснення комплектування фондів, картотек шляхом організації наукових досліджень пам’яток історії та культури, відряджень, збирання предметів наукового значення;
 • виявлення, вивчення та придбання матеріалів, що зберігаються в державних та приватних архівах бібліотеках, фондах інших заповідників та музеїв;
 • створення музею при заповіднику;
 • збір матеріалів про життя та діяльність видатних особистостей, похованих на Лук’янівському кладовищі;
 • підготовка експозицій;
 • розробка маршрутів для екскурсій та проведення платних екскурсій;
 • організація та надання ритуальних послуг;
 • виготовлення за потребами населення міста предметів ритуальної атрибутики: вінки, пам’ятники та інше;
 • реалізація ритуальної атрибутики та оформлення ритуальних послуг через магазин ритуальних послуг;
 • реалізація промислових, господарських, продовольчих та інших товарів;
 • надання інших видів послуг, які не суперечать чинному законодавству.

Заповідник очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту житлово-комунального господарства за погодженням за погодженням із відповідними заступником Київської міської державної адміністрації. Директор діє на засадах єдиноначальності, без доручення представляє інтереси заповідника, розпоряджається майном заповідника в межах, визначених Статутом.

Основні функції відділу охорони та збереження пам’яток

та виробничо-технічного відділу

1 Відділ охорони та збереження пам’яток Планує та організовує роботи з реставрації, консервації, реабілітації, ремонту намогильних споруд, займається розглядом науково-дослідної документації на всі види робіт щодо діяльності заповідника та проектно-кошторисної документації розроблених проектів на проведення  робіт з реставрації.

Вживає заходів щодо забезпечення охорони заповідника і споруд кладовища (у тому числі намогильних), контролює видачу дозволів на встановлення намогильних споруд та елементів благоустрою могил фізичними та юридичними особами, стежить за дотриманням правил охорони, використання та реставрації намогильних споруд, контролює улаштування могил, особливу увагу приділяючи реставрації намогильних споруд та забезпеченню постійного збереження в недоторканості пам’яток історії та культури, які знаходяться під охороною.

Контролює виконання на кладовищі будівельних, шляхових, інженерно-технічних, ремонтних т інших робіт, які могли б викликати псування чи руйнування пам’яток історії  та культури, призначає відповідні дослідження пам’яток місцевого значення у разі  виникнення  загрози їхнього руйнування, пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт.

 

Займається розглядом звернень при виникненні спірних питань, пов’язаних з перереєстрацією поховань, з проведенням поховань (підпоховань) в родинну могилу, та щодо права здійснення дій, пов’язаних з використанням місця поховання та встановлення намогильних споруд та інших елементів благоустрою

Організовує, координує та контролює роботу з районною держадміністрацією, учбовими закладами, міським центром зайнятості при проведенні місячників по благоустрою території заповідника.

Відповідає за забезпечення державного обліку та паспортизацію пам’яток. Очолює роботу по наданню пропозицій централізованому органові місцевої влади у сфері охорони культурної спадщини культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток.

Відповідає за зв’язки з громадськістю (та засобами масової інформації. Сприяє впровадженню нових наукових технологій та передового досвіду в галузі охорони пам’яток. Готує подання до Державної служби охорони  культурної спадщини ново виявлені об’єкти заповідника, з метою взяття їх на державний облік та під охорони.

Надає інформацію  про діяльність відділу охорони та збереження пам’яток та історію заповідника в засобах масової інформації (радіо, преса, телебачення)

2 Виробничо-технічний відділ Контролює виконання робіт відповідно до виробничого плану та нормативних документів, додержання технологічної послідовності виконання реставраційних робіт , робіт по озелененню, прибиранню, очистці території заповідника та забезпечує їх належну якість.

Планує та організує роботи з реставрації, ремонту, збереження в недоторканості намогильних споруд, пам’яток історії та культури. Спільно з відділом ОЗП розробляє проекти, складає кошторисну документацію на проведення робіт з реставрації, ремонту та проведення робіт з благоустрою могил.

Розробляє заходи та організує проведення  місячників з благоустрою території заповідника. Спільно з відділом охорони та збереження пам’яток організує  проведення  робіт по підготовці до вшанування Пам’яті  видатних історичних осіб.

Забезпечує контроль за додержання правил експлуатації і своєчасним ремонтом транспортних засобів, які знаходяться на балансі заповідника.

Контролює ведення енергетичного та транспортного господарства заповідника, забезпечує контроль за додержанням правил експлуатації і своєчасним ремонтуванням засобів механізації та автоматизації.

Контролює службу охорони заповідника (щодо охорони території, будівель і споруд (у тому числі намогильних).

Контролює ведення роботи з обліку встановлення намогильних споруд (огорож) та проведення благоустрою могил фізичними та юридичному особами, стежить за дотриманням правил використання та реставрації намогильних споруд.

Контролює ведення роботи з обліку встановлення намогильних споруд (огорож) та проведенням благоустрою могил фізичними та особами, стежить за дотримання правил використання та реставрації намогильних споруд.

Стежить за дотриманням пропускного режиму щодо проїзду на територію заповідника автомобільного транспорту.

Контролює забезпечення належного стану і господарського обслуговування згідно з правилами та нормами виробничої санітарії і пожежної безпеки будівель і приміщень, в яких розташований адміністративно-управлінський персонал заповідника та побутових приміщень.

Забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки та охорони праці, стандартами та технічними вимогами і нормами виробничої санітарії, вимогами наукової організації праці, слідкує за використанням матеріалів при виконанні будівельних робіт підрядним способом.

Здійснює контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог щодо охорони праці.

виписка з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

статут 99 рік

доповнення до статуту

пояснювальна записка про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік

пояснювальна записка про результати фінансово-господарчої діяльності 2016

відомості з державного реєстру

біографічна довідка

аудиторський висновок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s